Jak šel čas

2017
28.6.2017 Pozemek

Prohlídka domu

Náš první krok k vlastnímu bydlení, navštívili jsme moc pěkný starý dům v obci Kostomlaty pod Řípem. Nakonec ale vzhledem k ceně a další nutné rekonstrukci jsme se pro něj nerozhodli.

30.6.2017 Pozemek

Návštěva vzorového domu RD Rýmařov

3.7.2017 Pozemek

Objevil jsem pozemek na sreality.cz

4.7.2017 Pozemek

První návštěva pozemku

Jeli jsme se podívat hned na několik pozemků a ten co je nakonec náš jsme uvažovali jako jeden možný, ne však preferovaný. No preferovaným se shodou okolností a tím, že se nám na něm skutečně líbilo stal. Odeslali jsme proto majiteli poptávku hned týž den.

15.7.2017 Pozemek

Návštěva RD Rýmařov kvůli nacenění

Zde jsme se vzhledem k našemu zamýšlenému rozpočtu rozhodli, že ani dřevostavba od RD Rýmařov nebude náš budoucí dům.

18.7.2017 Pozemek

První návštěva v bance

2.8.2017 Pozemek

Podpis rezervační smlouvy

Poprvé jsme se osobně setkali s majitelem našeho budoucího pozemku. Podepsali jsme rezervační smlouvu včetně dojednaných podmínek uzavření kupní smlouvy.

25.8.2017 Pozemek

Přípojky (Voda, Elektřina)

Podmínkou koupě byla přípojka vody a elektřiny. Tento den jsme jeli zkontrolovat práce a již byl realizovaný protlak pro vodu a byl osazen elektroměrový pilíř.

28.8.2017 Pozemek

Podpis hypotečního úvěru

Tento den jsme podepsali hypoteční úvěr, a také jsme se dozvěděli, že na pozemku je již instalovaná vodoměrná šachta.

30.8.2017 Projekt a ohláška

Informační schůzka s projektantem

Tento den jsme se poprvé setkali s panem Ing. Radkem Partikou, který bude naším projektantem a navrhne nám naše budoucí rodinné hnízdo.

4.10.2017 Pozemek

Podpis kupní smlouvy

Po několika týdnech se podařilo vyladit kupní smlouvu a mohlo se podepisovat.

6.10.2017 Pozemek

Podání návrhu na vklad zástavního práva

Naše historicky první návštěva katastrálního úřadu.

9.10. - 11.10.2017 Pozemek

Žádost o čerpání a čerpání hypotečního úvěru

13.10.2017 Pozemek

Podání návrhu na vklad vlastnického práva

Pátek třináctého nebyl tentokrát dnem smutným, ale dnem vcelku veselým. Mohl jsem se vítězoslavně vypravit opět na katastrální úřad vyměnit kupní smlouvu, návrh na vklad a 1000Kč za zapsání vlastnického práva k pozemku. Po uplynutí lhůty bude ten kus hlíny náš, hurá!

19.10.2017 Projekt a ohláška

Podpis smlouvy o dílo s Ing. Radkem Partikou

Další milník na sebe nenechal dlouho čekat, tohoto dne jsme podepsali smlouvu o dílo s naším projektantem. Moc se těšíme na spolupráci a hlavně na její výstupy.

30.10.2017 Pozemek

Přípojka internetu - Cetin

Dnes mi soused poslal fotografie jak v jeho protlaku pro vodovodní přípojku připravil chráničku s kabelem pro budoucí napojení na síť Cetinu.

31.10.2017 Pozemek

Zapsána zástava k pozemku

Ke dni 30.10.2017 skončila ochranná lhůta v KN pro zápis, hned den poté došlo k faktickému zápisu zástavního práva k nemovitosti.

7.11.2017 Pozemek

Pozemek je oficiálně náš!

Dne 6.11.2017 skončila ochranná lhůta a dne 7.11.2017 došlo s platností ke dni podání 13.10.2017, k zápisu vlastnického práva k pozemku. Naše první nemovitost a začátek budovatelské etapy.

3.11.2017 Projekt a ohláška

Návrhy domu od pana Partiky

Poprvé jsme měli možnost se seznámit s naším budoucím domem.

12.11.2017 Pozemek

Formální předání pozemku

Sešli jsme se s původním vlastníkem na pozemku kvůli formálnímu předání pozemku a zapsání stavu vodoměru.

13.11.2017 Pozemek

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Navštívili jsme finanční úřad a přiznali se k nabytí vlastnictví k pozemku. Daň jsme také hned odeslali převodem na účet finančního úřadu pro Ústecký kraj a zamáčkli slzu.

23.11.2017 Stavba domu

Hypoteční úvěr na stavbu domu

Navštívili jsme znovu banku abychom požádali o úvěr na samotnou stavbu.

4.12.2017 Stavba domu

Obdržení odhadu budoucí hodnoty nemovitosti

Dnes jsme dostali od banky odhad budoucí hodnoty nemovitosti na 5M vč. pozemku. Žádný zázrak ale takové už bankovní odhady jsou ;). Na LTV 70% by to mělo stačit a tak jde hypo do další fáze a tou je žádost o schválení.

6.12.2017 Stavba domu

Hypotéka schválena

Je to až neuvěřitelné jak hladce a rychle to proběhlo, hypotéku máme schválenou a teď už zbývá jen podpis a nějaká administrace.

2018
5.1.2018 Stavba domu

Podání návrhu na vklad zástavního práva na KN

Banka za nás podala návrh na vklad zástavního práva, tentokrát nejen bez práce ale také bez úhrady poplatku. Máme prostě šikovnou banku.

18.1.2018 Projekt a ohláška

Měření radonu

Dnes proběhlo měření radonu na pozemku, více o tom jak to celé probíhá si můžete přečíst v tomu věnovaném článku.

30.1.2018 Stavba domu

Zapsání zástavního práva k nemovitostem

11.3.2018 Pozemek

Vybavení elektrosloupku a revize

28.3.2018 Projekt a ohláška

Podání ohlášení stavby na SÚ

25.4.2018 Pozemek

Máme elektroměr! Třikrát hurá!

25.4.2018 Projekt a ohláška

Stavba povolena!

Máme vydané stavební povolení a můžeme začít.

11.5.2018 Stavba domu

První čerpání hypotéky na stavbu

18.5.2018 Stavba domu

Skrývka ornice

V pátek proběhla skrývka ornice na pozemku. Jsme zase o kousek blíž.

21.5.2018 Stavba domu

Geodetické zaměření polohy domu

Dnes proběhlo geodetické zaměření polohy domu, dodání ztraceného bednění a stavba laviček.

29.-31.5.2018 Stavba domu

Základové pasy

Výkopy, uložení štěrku, zhotovení zemnícího pásku a prostupů a zalití základových pasů.

5.-7.6.2018 Stavba domu

Ztracené bednění

Vyskládání dvou řad ZB a proarmování, navrtání roxorů do pasů a zalití ZB.

11.6.2018 Stavba domu

Ležatá kanalizace

Zhotovení ležaté kanalizace a provedení potrubí pro vodu z řádu a dešťovou vodu z retenční nádrže.

12.-14.6.2018 Stavba domu

Dokončovací práce na desce

18.6.2018 Stavba domu

Lití základové desky

18.-31.7.2018 Stavba domu

Zdění 1NP

1.-15.8.2018 Stavba domu

Realizace stropu

25.8.-4.9.2018 Stavba domu

Zdění 2 NP

9.-28.9.2018 Stavba domu

Zdění části příček 2NP, realizace věnce 2NP

Celý měsíc Září jsme věnovali přípravám na den V a tím bylo zalití věnce 2NP vlastními silami.

30.9.2018 Stavba domu

Betonáž věnce

S vypětím sil a celkovým počtem 5ti lidí na stavbě jsme namíchali a do věnce dopravili všechen beton. Kromě rukou nám pomáhala i “těžká” technika a to elektrický vrátek, kterým jsme tahali kýble s betonem do druhého patra.

12.-17.10.2018 Stavba domu

Zdění a šalování atiky

19.10.2018 Stavba domu

Montáž vazníkové konstrukce šikmé střechy

20.10.2018 Stavba domu

Betonáž věnce atiky

Menší věnec jsme sfoukli během pár hodin ve třech lidech. Šlo to celkem obstojně a opět nám pomáhal vrátek.

22.-26.10.2018 Stavba domu

Realizace šikmé střechy

Během jednoho týdne se chlapům povedlo zhotovit kompletní šikmou střechu.

31.10. a 1.11.2018 Stavba domu

Natavování spodní hydroizolace na plochou střechu

2.-4.11.2018 Stavba domu

Šalování,armování a betonáž schodiště

Víceméně poslední betonáž proběhla už bez větších obtíží, už jsme byli ostřílení betonáři. Navíc spodní rameno už jsme betonovali z koleček vožených pod schodiště a šlo to pak už vcelku rychle.

11/2018 Stavba domu

Listopadové drobnosti

Během listopadu jsme zřídili hlavní přípojku elektřiny až do domu. Natavili část svislé hydroizolace kolem domu kvůli blížící se montáži oken. Také jsme natavili hydroizolaci pod budoucí příčky v přízemí a vyřešili detaily roztaveným asfaltem. Nastříkali jsme sloup podpírající rohový překlad stříbrnou barvou.

27.11.2018 Stavba domu

Dokončená montáž oken

Dočkali jsme se bodu, kdy náš dům je konečně kompletně uzavřený.

12/2018 Stavba domu

Prosincové budování

Během prosince se nám podařilo dozdít příčky v přízemí, všechny až do posledního šáru. Z části pak vybudovat půdní prostor, zejména konstrukci a část podlahy.

2019
1/2019 Stavba domu

Lednové minibudování

Během ledna se nám zatím podařilo dokončit půdní prostor a provést záklop stropu z OSB desek, ošetřit spáry AirStop páskama a zapěnit spáry mezi OSB a věncem. Dále se nám také podařilo vyzdít zhruba polovinu příček v druhém patře. Další práce nám už hatí počasí.


Tato stránka by nevznikla bez vydatné podpory od Stavíme Pasivní Dům