Měření radonu

Po delší odmlce mám konečně další téma na článek. Tentokrát jen velmi krátce o měření radonu na pozemku. Každého stavebníka toto měření dříve či později čeká a tak i na nás již došlo. Od souseda jsem měl informaci, že z měření na jejich pozemku vyplynul radonový index nízký. Očekával jsem tedy podobný výsledek a projektant tak nechal měření až na pozdější fázi projektu. Zároveň mi soused doporučil s kým radonové měření absolvovat a tak jsem ani nehledal jinde.

Kontaktoval jsem paní Ing. Miroslavu Mlčákovou, která jako držitelka oprávnění státního úřadu pro jadernou bezpečnost může tato měření provádět. Dohodli jsme se na ceně, termínu měření a podkladech pro měření. Stačilo mít k dispozici koordinační situaci kde bude dům stát (toto by vám měl dát váš projektant). My navíc již dříve zhruba vykolíkovali s manželkou budoucí polohu domu pro naší představu a tak byla práce s měřením o trochu snazší. Pokud tedy máte možnost si vždy alespoň zhruba vykolíkujte rohy domu.

Měření spočívalo v tom, že paní Mlčáková zatloukla na vícero místech budoucího domu měřící sondy do hloubky 0,8m, pak je o malý kousek povytáhla aby vznikla vzduchová mezera pro odběr a pomocí speciálně upravené “injekční stříkačky” odsála napřed první vzorek, který se nepoužije a hned následně měřený vzorek. Dále se každý takto získaný vzorek přepustí do ocelové komory. Po získání cca 15 vzorků a přepuštění do komor, jsem akorát podepsal objednávku a rozloučili jsme se. Celé měření zabralo zhruba 30 minut a být u něj často ani nemusíte, nicméně doporučuji osobní účast. Bylo to zajímavé a zároveň si zkontrolujete, že k měření opravdu došlo.

Další část měření pak probíhá v laboratoři měřícím zařízením a tomu jsem již pochopitelně přítomen nebyl. Každopádně kromě krátké doby co to zabere na pozemku, netrvalo dlouho ani vyhotovení protokolu o měření. Druhý den po měření (pátek) jsem poukázal částku za měření na účet a již v pondělí jsem dostal protokol elektronicky a dnes poštou. Celé to tedy nezabere více jak týden od provedeného měření.

Pokud tedy také stavíte v dojezdové vzdálenosti od Roudnice nad Labem, můžu spolupráci s paní Ing. Miroslavou Mlčákovou jedině doporučit. Vše proběhlo rychle, profesionálně a paní byla moc milá a odpověděla mi na všechny dotazy.

Prohlédněte si fotogalerii z měření a anonymizovaný protokol z měření.