FAQ

Dům

Typ domu: patrový (plnohodnotná dvě patra)
Energetický standard: pasivní
Obálka budovy: VPC cihly (175mm) se zateplením polystyrenem (280mm)
Zastavěná plocha: 137,32m2
Podlahová plocha: 167,72m2
Rekuperace: ano
Vytápění a ohřev TUV: tepelné čerpadlo země/voda, teplovodní podlahové vytápění
Krb: ano, komín ocelový exteriérový
Střecha: sedlová, se sklonem 28°, krytina Tondach Hranice 11 – engoba matná, bez střešních oken

Pozemek

Plocha: 1872m2
Obvod: 245m
Přípojky:
elektrická
vodovodní
internet – Cetin
dešťová kanalizace
plynovod STL na hraně pozemku
Odkanalizování bude řešeno vlastní DČOV od ASIO

Ekologie

Voda: V rámci šetrného přístupu k přírodním zdrojům jsme se rozhodli využívat i jiné zdroje vody, než pouze vodovodní řad. Pro splachování, praní, úklid a mytí automobilů jsme se rozhodli využívat vodu dešťovou, svedenou ze střechy do podzemní nádrže, odkud pro tyto účely bude čerpána. Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám je také velmi pravděpodobné, že by bylo možné v budoucnu realizovat i studnu.

Odpadní voda: Obec kde plánujeme výstavbu není v tuto chvíli vůbec odkanalizovaná, proto jsme se rozhodli řešit odpadní vodu co možná nejšetrnějším způsobem a to vlastní domovní čističkou odpadních vod s jímáním přečištěné vody v bezodtokové jímce. Z té bude voda primárně užívána na závlahu, relativně velkého pozemku.

Elektrická energie: V rámci šetrného využití elektrické energie jsme se kromě toho, že bude dům v pasivním standardu, rozhodli využívat k vytápění ekologické tepelné čerpadlo se zemním kolektorem. Současně chceme připravit střechu a prostupy k možné budoucí instalaci FVE pro vyšší energetickou soběstačnost. Z akceptovaného návrhu vychází velmi malá horní chodba osvětlená oknem nad schody. V rámci úspory elektrické energie zvažujeme instalaci světlovodů do horního patra na chodbu, pokud z návrhu vyplyne nemožnost chodbu osvětlit běžným oknem.

Solární energie:  Kromě přípravy pro FVE, chceme využít ideální orientaci klidové strany pozemku na jih, až lehce jihozápad a maximalizovat využití solárních zisků přes okna, pro další snížení energetické náročnosti vytápění zejména zkrácením topné sezóny.


Bude postupně zpřesňováno v souvislosti s projekcí a následnou stavbou.