Pozemek je oficiálně náš!

A je to tady! Dnes v průběhu dne bylo zapsáno vlastnické právo k našemu pozemku. To je koneckonců nejdůležitější milník pro stavbu domu, bez pozemku to jednoduše není možné. Dovolte mi krátce představit náš pozemek v bodech.

Plocha: 1872m2
Obvod: 245m
Přípojky:
elektrická
vodovodní
internet – Cetin
dešťová kanalizace
plynovod STL na hraně pozemku
Odkanalizování bude řešeno vlastní DČOV, pokud úřady svolí.

Všechny tyto a i další informace o pozemku a domě najdete na postupně doplňované stránce FAQ

Pozemek je trojúhelníkového tvaru, a co do orientace by se dal nazvat ideálním pozemkem. Tak se říká pozemkům na které, je vjezd ze severu a klidová část za domem je orientovaná na jih. To je u tohoto pozemku skoro pravda, celkově je velmi lehce nakloněn vstup a vjezd do domu na severovýchod, klidová část je pak na jihozápad. Zároveň díky svému tvaru nám zajistí luxus jen jedněch sousedů, kteří jsou ale moc fajn, jak jsem již zmiňoval ve článku Ty internety.

Nyní již jen pár fotek a brzy se můžete těšit na další články.