Jak se připojit k síti Cetin

Připojení skupiny pozemků

Pokud jste koupili pozemek od developera popřípadě od majitele co rozparceloval a zasíťoval pole, je dost možné, že se tak trochu pozapomělo na připojení k internetu. Velká výhoda je, že v tom nebudete sami, tedy snad. V případě, že se jedná o více pozemků uděláte nejlépe pokud se spojíte se všemi sousedními vlastníky a zeptáte se jich na pár veskrze jednoduchých otázek. Zda by chtěli přípojku k síti Cetin a zda jsou ochotní se podílet na připojení finančně a jak vysokou částkou. K jednání se sousedy se můžete připravit tím, že se podíváte zda v blízkosti jsou nemovitosti připojené k síti Cetin a jaké dosahují rychlosti. Pokud budete chtít více informací před jednáním se sousedy kontaktuje osobu uvedenou ve vyjádření, které si vyžádáte dle postupu níže.

1, Zkontrolujte si dostupnost a rychlost sítě Cetin v okolí

K tomu Vám pomůže mapa pokrytí.

2, Požádejte si o vyjádření k existenci sítí

Není to žádná věda, vyplníte jednoduchý formulář, párkrát kliknete a za pár minut máte v e-mailu vše co potřebujete vědět. Přesný postup ilustrují následující obrázky. Nezapomeňte jako oblast zájmu vybrat širší vztahy, zejména pak celou lokalitu a všechny pozemky potenciálních zájemců a pak případně pokud je nejbližší bod co jste našli na mapě pokrytí dál, tak vyberte oblast zájmu až k tomuto bodu.

Cetin.cz > Naše Síť > Vyjadřování o existenci sítí

3, Ozvěte se kontaktní osobě z vyjádření

Výsledkem prvního kroku budou 2 PDF, v jednom najdete docela dost textu a v druhém nákres zájmového území. Druhé PDF je důležité a dá Vám jasnou představu o tom, zda a kde je vedení sítě Cetin a tedy zda je pro Vás v rozumné vzdálenosti. V prvním souboru také na první stránce najdete e-mailovou adresu na místně příslušnou osobu ze společnosti Cetin, která s Vámi projde možnosti připojení. Chtějte znát možnosti, nejbližší přípojný bod a zda si můžete například vybudovat vedení částečně nebo úplně svépomocí. Také se ptejte na to, zda by něco změnilo když na svou stranu získáte další zájemce ze sousedních pozemků.

4, Získejte si další zájemce

Pokud jste skupina alespoň 2 nebo více pozemků v těsné blízkosti, či se jedná o větší lokalitu (satelit, rozparcelované pole, apod.) máte o to větší šanci uspět s připojením. V některých případech se může totiž investice do připojení vyšplhat až na několik set tisíc korun. Řekněme si to narovinu, Cetin, ani žádná jiná firma není charita proto čím nižší bude nutná investice a čím vyšší počet potenciálních připojených zákazníků, tím je větší šance na úspěch. Bohužel jsou případy kdy je investice obrovská a splácela by se třeba 100let. Pak pochopitelně narazíte na neochotu k připojení. Proto je potřeba jít naproti buď kvantitou zájemců nebo i tím, že každý přispěje nějakou tu korunu a určitě se vše podaří vyřešit k oboustranné spokojenosti.

5, Opětovný kontakt s Cetinem

Když už máte seznam parcel a jmen případných dalších zájemců s tím, kolik jsou případně ochotní do připojení investovat, ozvěte se znovu odpovědné osobě z Cetinu jako zástupce těchto zájemců a domluvte se na tom jak postupovat dále. Zde už bude vše záležet na místních podmínkách a více informací už vzhledem k nepočitatelnému množství možných řešení není v mé moci poskytnout.

Pokud to však bude možné, bude Vám umožněno se nějakým způsobem ve spolupráci se společností Cetin připojit a následné kroky už budete řešit postupně s odpovědnou osobou. Zhruba Vás ale čeká následující.

  • Administrace/povolení k vybudování přípojky
  • Realizace vedení
  • Připojení k trase sítě či přímo do uličního rozvaděče (v případě větší lokality je možné, že bude nezbytné vybudovat nový uliční rozvaděč pro Vaší lokalitu, proto je důležité mít co nejvíce spoluzájemců)
  • Geodetické zaměření vedení
  • Legalizace přípojky a uhrazení případných poplatků za věcná břemena
  • Zakončení přípojky ve Vaší nemovitosti a nemovitostech ostatních zájemců (zřízení telefonní zásuvky)

Ne všechny kroky a body ale budete muset řešit Vy osobně, spoustu za Vás už vyřídí přímo Cetin.