Elektrorozvaděč – vybavení, revize, osazení elektroměru